เกี่ยวกับเรา

vds

การทำเรื่องการเมืองให้ถูกกฎหมายยังมองต่อไปอีกว่าหากเปิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ยังจะช่วยสามารถส่งเสริมการเล่นหวยรายวัน บางชนิดให้เอื้อกับธุรกิจการท่องเที่ยวได้อีกด้วย เพราะเป็นของแปลกสำหรับนักท่องเที่ยว สุดท้ายเป็นความคิดเห็นของกลุ่มคนทั่วไป ที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับการเปิดหวยรายวันให้ถูกต้องคามกฎหมาย แม้ทุกฝ่ายจะพากันมองว่าหวยรายวันเป็นอบายมุขชนิดหนึ่ง

แผนที่ที่สามารถติดต่อเราได้ 12 ชั่วโมง

เวลา 09.00 – 18.00

กรุงเทพ – เชี่ยงใหม่