วิธีในการกินอาหารที่จะทำให้เรามีการหิวที่น้อยมากที่สุด

การที่เราได้มีการลดน้ำหนักนั้น เราจำเป็นที่จะต้องมีการคำนวณสิ่งที่ต้องกินแคลอรี่ที่เราจำเป็นที่จะได้รับต่อวัน เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำการควบคุมน้ำหนักตัวของเราได้ดีที่สุด และทำให้น้ำหนักตัวของเรามีการลดลงด้วย ซึ่งในการที่เราได้มีการกินอาหารที่น้อยลง และจำเป็นที่จะต้องมีการกินอาหารอย่างจำกัด จะทำให้เราเกิดอาการหิวได้ง่ายมากๆ และจะทำให้เรามีการกินอาหารเข้าไปเพิ่ม ซึ่งจะมีอาการนี้เกิดมากๆในช่วงกลางคืนหรือดึกๆด้วย ซึ่งจะมีวิธีในการกินอาหารที่ทำให้เราจะไม่หิว หรืออาหารที่เราได้มีการกินเข้าไปจะอยู่ท้องได้ดี โดยที่ทำให้เราไม่เกิดอาการหิวในตอนกลางคืน จะมีวิธีในการกินอาหารดังนี้

  1. การที่เราจะรู้ว่าเราอยากกิน หรือเราหิว

การที่เราได้มีการลดน้ำหนักนั้น เราจะมีอาการที่ใกล้เคียงกันก็คือ อาการหิว หรือ อาการที่เราอยากกินสิ่งต่างๆ ซึ่งจะเกิดจากการที่ตอนที่เราไม่ได้ลดน้ำหนักแล้วมีการกินทุกอย่างโดยที่ไม่ได้มีการคุมอาหาร หรือก็คืออาการเคยชิน ซึ่งวิธีในการที่เราจะแก้อาการนี้ก็คือการที่เราจะทำการนึกก่อนว่าอาหารที่เราได้มีการกินเข้าไปล่าสุดนั้น เราได้มีการกินไปเมื่อไหร่ ซึ่งถ้าเราอยากที่จะมีการอยากกินเป็นมื้อย่อยๆ เราควรที่จะมีการมองข้ามมื้อนี้ไปก่อน เพราะว่าเป็นมื้อที่ไม่ค่อยจะมีความจำเป็น

  1. การที่เราจะทำการกินอาหารที่มีโปรตีนสูง และมีกากใยอาหารที่สูง

โปรตีนจะเป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วเกิดการอยู่ท้องมากกว่าอาหารชนิดอื่นๆ ซึ่งโปรตีนจะมีเวลาย่อยที่นานมากถึง4-6ชั่วโมง และอาหารที่เป็นจำพวกคาร์โบไฮเดรต แป้ง น้ำตาล จะมีเวลาที่ใช้ในการย่อยที่เร็ว ซึ่งจะมีการย่อยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 4ชั่วโมง ซึ่งโปรตีนต่างๆจะทำให้เราไม่เกิดอาการหิวในตอนดึกหรือตอนกลางคืน

3.การที่เราจะทำการแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อย่อยๆ

การที่เราไม่ได้มีเวลาในการกินอาหารให้ครบ3เวลานั้น เราจะสามารถที่จะทำการแบ่งเป็นมื้อย่อยๆได้ โดยที่เราจะทำการแบ่งอาหารเป็น4-6มื้อแทนการที่เราจะทำการกินไปทีเดียว3มื้อ ซึ่งในวิธีในการกินอาหารด้วยวิธีการกินอาหารแบบนี้จะทำให้เรามีการกินเพื่อไม่ให้เราเกิดอาการหิวในตอนกลางคืนได้เป็นอย่างดี แต่เราไม่ควรที่จะมีการกินอาหารที่เยอะมากจนเกินไปด้วย

 

สนับสนุนโดย.    แทงหวย