เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังสามารถทำให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยินเสียงใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจริงหรือไม่

               ในปัจจุบันของคนเราทุกคนเริ่มมีการใช้หูตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา ชีวิตในแต่ละวันของแต่ละคนมีการดำเนินชีวิตที่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือการใช้หูเพื่อให้ได้ยินเสียง เริ่มตั้งแต่บางคนตื่นเช้าคนมาด้วยเสียงของนาฬิกาปลุกหรือบางคนตื่นขึ้นมาเพื่อต้องให้คนในครอบครัวปลุก เช่น พ่อหรือแม่ แต่บางคนก็ตื่นเช้าขึ้นมาเพราะเสียงธรรมชาติปลุก เช่น เสียงนกร้องหรือเสียงไก่ขัน

จะเห็นได้ว่าเพียงแค่เริ่มลืมตาตื่นคนเราก็มีความจำเป็นต้องใช้หูเพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตง่ายยิ่งขึ้น และหากเราทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่นมีความต้องการดูหนัง ฟังเพลง หรือแม้แต่ต้องการสนทนากับคนในครอบครัว ลองนึกสิว่าหากหูเราไม่สามารถได้ยินเสียงเหล่านั้น หรือได้ยินแต่เสียงเบามากฟังไม่ค่อยชัดว่าอีกฝั่งต้องการสื่อสารถึงอะไร จะมีผลกับชีวิตของเรามากแค่ไหน 

ผลกระทบอย่างแรกหากหูเราไม่ค่อยได้ยินเสียงคือผลกระทบทางด้านจิตใจ

หากเราต้องรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองมีปัญหา มีความรู้สึกแปลกแยกกว่าคนอื่น การใช้งานร่างกายในส่วนของหูไม่ได้ประสิทธิภาพ รู้สึกถึงความเป็นภาระของตนเองที่มีต่อคนให้มาต้องคอยพูดกับเราซ้ำๆหรือพวกเขาต้องหาวิธีการที่จะสื่อสารกับเราที่ได้ยินเสียงไม่ชัดให้รู้เรื่องมันจะมีผลทำให้เรารู้สึกแย่กับสิ่งเหล่านี้มากแค่ไหน 

หากเรามองไปทางไหนก็เห็นผู้คนคุยกันและยิ้มให้กันอย่างมีความสุข แต่เราไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของความสุขนั้นว่ามาจากอะไร สิ่งเหล่านี้จะมีโดยตรงต่อภายในจิตใจของคนที่มีปัญหาทางหูพวกเขาจะรับรู้ถึงความแตกต่าง

           ผลกระทบอย่างที่สองคือการเข้าสังคม  สำหรับคนที่มีปัญหาการได้ยินเสียง จะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างตัวเองและคนอื่นๆ ทำให้เริ่มที่จะเข้าสังคมน้อยลง พยายามที่จะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียว เพราะกลัวว่าคนอื่นจะรำคาญตัวเองที่มีปัญหา ซึ่งผลที่ตามมาอาจให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยินป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้

         นี่เป็นเพียงผลกระทบส่วนน้อยที่ตัวอย่างมาก และหากคนที่มีปัญหาทางการได้ยินเสียงมี เครื่องช่วยฟัง มาคอยช่วยแก้ปัญหาเรื่องการได้ยินได้ พวกเขาสามารถเข้าสังคมและคุยกับคนอื่นได้อย่างปกติ ฟังคนอื่นรู้เรื่องปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน เมื่อมาใช้ เครื่องช่วยฟัง ต่างก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเขากับคนอื่นอีกเลย